Contact

Algemene contactgegevens

csg@vlaanderen.be
Tel: 02/553 48 80
Fax : 02/553 60 37

Departement Buitenlandse Zaken
Dienst Controle Strategische Goederen
Boudewijnlaan 30 - bus 80
1000 Brussel

 

Voor vragen over de classificatie van dual use goederen en andere technische vragen:

 

Voor geopolitieke of juridische vragen over de handel in dual use goederen:

 

Voor specifieke vragen met betrekking tot de in-en uitvoer van civiele vuurwapens, onderdelen en munitie:

 

Voor specifieke vragen met betrekking tot wapens waarvan de in-, uit- en doorvoer en de overbrenging verboden zijn, defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal en ordehandhavingsmateriaal:

 

Voor vragen met betrekking tot rapportering van gebruikte vergunningen, toezicht en handhaving: