Nieuwsberichten DCSG

Nieuwe update van de lijst van dual use producten

Op 15 december 2017 publiceerde de Europese Unie de jaarlijkse update van de lijst van producten voor tweeërlei gebruik. U vindt deze meest recente aanpassingen aan Bijlage I van de 'dual use' verordening in de Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2268 van de Commissie van 26 september 2017 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik .

Nieuwsflash gebruiksvriendelijke EU Sanctions Map

Met als doel dat iedereen zich op een gebruiksvriendelijke manier kan informeren over de beperkende maatregelen van de EU en de VN, heeft het Estse voorzitterschap van de EU de “EU Sanctions Map” ontwikkeld (https://www.sanctionsmap.eu/). Aan de hand van een wereldkaart kan u ontdekken tegen welke landen, personen en entiteiten de Raad van de EU en de VN-Veiligheidsraad beperkende maatregelen hebben aangenomen.

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde de dienst Controle Strategische Goederen een informatiesessie rond de export van dual use goederen. Met een opkomst van 135 personen was dit onze meest succesvolle informatiesessie tot nu toe. Graag willen wij dan ook alle deelnemers en sprekers bedanken voor hun aanwezigheid, waardevolle inzichten en boeiende vragen.

Nieuw sjabloon dual use EUC (Eindgebruikerscertificaat) beschikbaar

De dienst Controle Strategische Goederen heeft op basis van veel voorkomende vragen en problemen bij vergunningsaanvragen een nieuw en uitgebreid model voor dual use eindgebruikerscertificaten ter beschikking gesteld. Het model is beschikbaar in het Nederlands en het Engels; telkens in Word- en PDF-versie; en in gewone versie en versie met handleiding en uitleg aangegeven in opmerkingen. U vindt de nieuwe modellen hier.

Nieuwsflash met betrekking tot de wijziging van de internationale sancties tegen de Islamitische Republiek Iran

Op 14 januari 2016 verklaarde de Europese Raad in Verordening 2016/31 dat de wijziging van de internationale sancties ten aanzien van Iran in werking treedt. Dit betekent concreet dat er een significante versoepeling komt voor de export naar Iran, invoer vanuit Iran en doorvoer via Iran van een groot aantal producten, dat een heel aantal personen en entiteiten waarmee geen handel kon gedreven worden van de ‘verboden lijst’ worden geschrapt, dat de meeste Iraanse banken weer zullen kunnen aansluiten op het internationaal betalingsverkeer,.... Meer informatie vindt u onder Sancties Iran

Publicatie jaarlijks dual use rapport van de Europese Commissie

De Europese Commissie heeft haar jaarlijks rapport gepubliceerd over de implementatie van Verordening (EG) nr.  428/2009. Dit rapport wordt jaarlijks samengesteld op basis van data van de bevoegde uitvoerautoriteiten binnen de lidstaten. Het jaarlijks rapport moet de transparantie van de dual use exportcontrole vergroten dan aanzien van de belangrijkste stakeholders, waaronder de uitvoerende bedrijven. Het rapport betreft de implementatie van de Verordening in 2015 en de exportdata van de lidstaten van 2014.

Update gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen 2018

Op 15 maart 2018 verscheen de jaarlijkse update van de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen in het Publicatieblad van de Europese Unie. U vindt de Nederlandse, Engelse en Franse versie van de nieuwe ML-lijst in de documenten op de pagina “Wetgeving”.

Nieuw aanvraagformulier internationaal invoercertificaat (IIC) beschikbaar

Het formulier voor de aanvraag van een internationaal invoercertificaat (IIC) is in lijn gebracht met de formulieren voor de aanvraag van vergunningen. U vindt het nieuwe formulier op de pagina “Bijkomende documenten bij een vergunningsaanvraag”. U gebruikt dit formulier als u defensiegerelateerde producten of civiele vuurwapens (inclusief onderdelen en munitie) wil invoeren in of overbrengen naar het Vlaamse Gewest, en de afzender in het land van afzending een internationaal invoercertificaat moet voorleggen om een uitvoer- of overbrengingsvergunning te bekomen.