Procedures en formulieren

Het budget voor de eerste helft van 2017 is besteed.  Vanaf 31 augustus kunnen nieuwe aanvragen ingediend worden.  

Aanvragen voor verlengingen van stages waarvoor reeds eerder financiering werd toegekend, blijven wel mogelijk. De verlenging moet minimum 2 maanden duren maar de totale stageduur mag niet langer zijn dan 6 maanden.  

Het aanvraagformulier

De aanvraag voor een subsidie moet gebeuren via het aanvraagformulier, aangevuld met de vereiste bijlagen (elektronisch). 

Voor de uitbetaling van de eerste schijf moet het Departement in het bezit zijn van de bevestiging van het aanbod van de stage (zie document hieronder). Dit document moet door de multilaterale organisatie worden ingevuld en verstuurd naar stages@vlaanderen.be.

stage-aanbod/internship offer (42 kB)

 

Evaluatieformulieren

Voor de uitbetaling van het saldo moeten 2 formulieren uiterlijk twee maanden na afloop van de stage elektronisch worden ingediend:

  1. het persoonlijke (online) evaluatieformulier (jouw persoonlijk identificatienummer werd meegestuurd met het ondertekende subsidiebesluit)
  2. het door je stagebegeleider ingevulde evaluatieformulier: 
    Evaluatie stagebegeleider_questionnaire internship supervisor.docx (45 kB)