Staten-generaal van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking 2018

Door ruim twee jaar geleden de Agenda 2030 goed te keuren, bevestigt de internationale gemeenschap zijn engagement ten aanzien van duurzame ontwikkeling. Vandaag probeert iedereen zijn weg te vinden in de vernieuwde manier van denken en werken.

Onder de noemer "Inspiratie voor actie" wil de Vlaamse overheid bijdragen aan deze zoektocht en diverse actoren samenbrengen om aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden hun ervaringen te delen. 

Co-creatie

We gaan dieper in op het co-creatieve proces en de multi-actorpartnerschappen om complexe uitdagingen aan te pakken. Hoe ga je  aan de slag met een grote diversiteit aan actoren? Hoe doorbreek je de hulpbeweging van Noord naar Zuid en bouw je partnerschappen op een gelijkwaardige manier uit?

Deze sessie gaat door in het Nederlands

Innovatieve financiering

De zware investeringsnoden dwingen ons om middelen uit andere sectoren te ontsluiten. Ook krijgt Publiek-private samenwerking een nieuw elan via sociale impactfinanciering en gemengde financiering. Hoe kan er financiering worden aangetrokken uit de private sector? Welke innovatieve vormen van financiering worden op dit moment ontwikkeld? Welke verschuivingen zijn er gaande in de wereld van micro-financiering?

Deze sessie gaat door in het Engels

Private sector

De private sector kan een drijvende kracht zijn voor productiviteit, inclusieve economische groei en jobcreatie. Hoe engageer je de private sector? Waar ligt voor hen de 'win'? Waar botsen commerciële en duurzaamheidsbelangen en welke oplossingen zijn er? Hoe kunnen de sector van ontwikkelingssamenwerking en de private sector elkaar verrijken?

Deze sessie gaat door in het Engels

Innovatie

Een breed ingevuld concept van innovatie vormt een belangrijke voorwaarde voor transitie naar duurzame ontwikkeling. Welke maatschappelijke innovatie is er nodig om groter draagvlak te realiseren voor ontwikkelingsinpanningen? Welke technologische innovatie is er nodig binnen de ontwikkelingslanden? Hoe kan technologie uit de privésector succesvol gelanceerd worden in weinig koopkrachtige landen?

Deze sessie gaat door in het Engels

Inschrijvingen zijn afgesloten
PRAKTISCH
Programma van de dag

De staten-generaal bestaat uit drie delen. Tijdens het plenaire gedeelte wordt u ontvangen door Minister-president Geert Bourgeois en Freddy Evens, wnd. secretaris-generaal. Nadien volgt een speech van Cecilia Njenga, UNEP-vertegenwoordigster voor Zuidelijk Afrika. De uitwisselingssessies gaan van start vanaf 10u00 en worden afgerond met een dankwoord van Delphine Delouvroy, Afdelingshoofd Mondiale Uitdagingen. U kan nadien aansluiten voor een lunch met terugkoppeling van de sessies aan de hand van graphic recording. 

pdf bestandProgramma 2018 (209 kB)