Subsidie aan de Palestijnse Circusschool , 2018

Project: Werkingssubsidie 2018

Begunstigde: Circusschool

Budget: 35.000 euro

Periode: 2018

De circusschool (Westelijke Jordaanoever Palestina) stimuleert de creatieve mogelijkheden van jongeren tussen 10 en 25 jaar in Palestina. Dit project kan geplaatst worden onder de noemer 'sociaal circus', waarbij circus gebruikt wordt als methodiek voor bijzondere doelgroepen of sociaal-maatschappelijke projecten. 

Door middel van circus wordt ernaar gestreefd Palestijnse jongeren te emanciperen, zelfbewust te maken en in staat te stellen constructief en positief met elkaar in dialoog te gaan. Met als doel hun samenleving op een positieve manier vorm te geven. De Palestijnse Circusschool en Circus Zonder Handen (werkzaam in een aantal kwetsbare wijken in Brussel zoals in de gemeente Molenbeek) sloegen voor de periode 2016-2018 de handen in elkaar. Beide organisaties proberen de nativiteit, het geweld en de discriminatie waarmee jongeren geconfronteerd worden om te buigen naar iets constructiefs.