Subsidie aan Unia voor uitvoering van het VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap, 2018

Project: Werkingssubsidie voor  2018

Begunstigde: Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum

Budget: 37.316,52 euro

Periode: 2018

Unia is een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert. Unia zet de samenleving in haar geheel en in het bijzonder overheden, publieke instellingen en bedrijven aan om discriminatie en segregatie te bestrijden.

In 2009 ratificeerde België het VN-verdrag van 13 december 2006 inzake de rechten van personen met een handicap. De engagementen in dit verdrag strekken zich uit over verschillende bevoegdheden, maar voor de centrale aansturing, de opvolging en rapportering wordt de cel Gelijke Kansen van het departement Diensten voor het Algemene Regeringsbeleid (DAR), nu Kanselarij en Bestuur (KB) als "focal point" voor Vlaanderen aangeduid.