Toerbeurt onder de Deelstaten

Het Samenwerkingsakkoord bepaalt dat een rotatiesysteem wordt afgesproken tussen de deelstaten wanneer zij België in de Raad van de EU moeten vertegenwoordigen, de zogenaamde ‘toerbeurtregeling’.

Onder het Slovaaks Voorzitterschap (vanaf 1 juli 2016) en het Maltees Voorzitterschap (vanaf 1 januari 2017) ziet de toerbeurt er als volgt uit:

Beleidsveld

Woordvoerder

Assessor

Categorie I

 

 

Algemene en Buitenlandse zaken

FED

-

Economische en Financiële zaken

FED

-

Begroting

FED

-

Justitie

FED

-

Binnenlandse zaken

FED

-

Asiel - Migratie

FED

-

Consumentenzaken

FED

-

Telecommunicatie

FED

-

Categorie II

 

 

Interne markt

FED

WG

Gezondheid

FED

FG

Werkgelegenheid - Sociale zaken

FED

VLG

Energie

FED

VLG

Vervoer

FED

BHG

Categorie III

 

 

Industrie

WG

FED

Onderzoek

BHG

FED

Leefmilieu

VLG

FED

Categorie IV

 

 

Cultuur - Audiovisuele zaken

FG

-

Onderwijs

DG

-

Jeugd - Sport

VLG

-

Toerisme

DG

-

Ruimtelijke ordening - Huisvesting - Cohesie

WG

-

Categorie V

 

 

Visserij

VLG

-

Categorie VI

 

 

Landbouw

FED

VLG / WG

FED = Federale overheid; VLG = Vlaamse Gemeenschap / Vlaams Gewest; FG = Franse Gemeenschap – WG=Waals Gewest; BHG = Brussels Hoofdstedelijk Gewest; DG = Duitstalige Gemeenschap

Voor Vlaanderen betekent dit concreet dat in de periode juli 2016 – juni 2017 volgende ministers de volgende institutionele rol opnemen:

  • Minister Tommelein kan als assessor aantreden in de vakraden over Energie (binnen de Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie)
  • Minister Muyters zal als Belgisch woordvoerder aantreden in de vakraden over Sport (binnen de Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport) en kan als assessor aantreden in de vakraden over Werkgelegenheid (binnen de Raad Werkgelegenheid, Sociaal beleid, Gezondheid en Consumentenbescherming)
  • Ministers Homans en/of Vandeurzen kunnen als assessor aantreden in de vakraden over Sociaal beleid (binnen de Raad Werkgelegenheid, Sociaal beleid, Gezondheid en Consumentenbescherming)
  • Minister Gatz zal als Belgisch woordvoerder aantreden in de vakraden over Jeugd (binnen de Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport)
  • Minister Schauvliege zal als Belgisch woordvoerder aantreden in de vakraden over Milieu. Daarnaast ook als woordvoerder voor Visserij en als assessor voor Landbouw (de rol binnen de Raad Landbouw en Visserij is niet onderhevig aan een toerbeurt)