100.000 euro noodhulp voor Ecuador

  • 13 mei 2016

Op 13 mei besliste Minister-president Bourgeois om 100.000 euro noodhulp vrij te maken voor de bevolking van Ecuador na de zware aardbeving van 16 april. Het geld zal gebruikt worden om via Plan België bij te dragen aan de voedselbevoorrading in de zwaar getroffen kustprovincie Manabí. Met de Vlaamse steun worden ongeveer 250 gezinnen geholpen.

Plan België is al sinds 1963 actief in Ecuador. De organisatie kan daardoor terugvallen op een sterke lokale werking in dat land. In een eerste fase zal Plan België werken met voedselpakketten, maar naarmate de reguliere bevoorrading zich herstelt, zal het geld ook gebruikt worden voor cash transfers onder de vorm van vouchers en debetkaarten waarmee de getroffen bevolking voedsel kan kopen in lokale supermarkten.

Minister-president Bourgeois: “Als solidaire deelstaat wil Vlaanderen een voortrekkersrol spelen bij de steun aan innovatieve noodhulpmechanismen. Net zoals bij de recente noodhulp aan vluchtelingenkampen in Koerdistan hebben we er ook hier voor gekozen om een deel van de hulp via cash transfers te verstrekken. Hierdoor kunnen gezinnen zelf hun prioriteiten stellen op het vlak van hun voedselbevoorrading. Dat houdt hen in hun waardigheid en zorgt ook voor een herstel van de lokale economie.”

Plan België