10de CERF High-level Pledging Conference in New York

  • 18 december 2015

Op 17 december deelde Algemeen Afgevaardigde Geert De Proost mee dat Vlaanderen 600.000 euro bijdraagt aan het Central Emergency Response Fund (CERF) voor het jaar 2016. De Afgevaardigde deed dit tijdens de CERF high-level pledging conference in New York. Jaarlijks verzamelen VN – leden en -agentschappen, niet-gouvernementele organisaties, en andere mogelijke donoren in het hoofdkwartier van de VN om hun – geldelijke - steun aan CERF toe te zeggen.

Dit jaar was een speciale editie omdat het fonds 10 jaar bestaat. Maar ook met het oog op de eerste World Humanitarian Summit in Istanbul in 2016 waar het huidige humanitair systeem herbekeken zal worden, is de conferentie van belang om de internationale engagementen te herbevestigen.

Zoals de Minister-president afgelopen mei beloofde aan toenmalig VN-coördinator voor Humanitaire Zaken en Noodhulp Valerie Amos, verdubbelt de Vlaamse overheid haar jaarlijkse bijdrage naar 600.000 euro. Door 40% van haar noodhulpbudget in te zetten via CERF, wil Vlaanderen bijdragen aan voorspelbare en snel inzetbare humanitaire bijstand.

Vlaanderen is een van de weinige deelstaten in de wereld die rechtstreeks donor is van CERF. Vlaanderen hoopt een voorbeeld te zijn voor andere regionale en lokale besturen om ook rechtstreeks met CERF te werken. Afgevaardigde De Proost riep in zijn speech het CERF op om voldoende aandacht te genereren voor deze inspanningen om zo anderen te inspireren.

Ook verwees hij in z’n speech naar Pater Damiaan en de inhuldiging van de Father Damian Way in New York dit jaar. Deze Vlaamse pater die zijn leven wijdde aan de leprakolonie op het eiland Molokai, staat symbool voor respect voor mensenrechten, solidariteit en noodhulp. Zijn boodschap blijft relevant tot vandaag zei Afgevaardigde De Proost.

OCHA - CERF

Artikel "Ontmoeting Minister-president Bourgeois en Valerie Amos"

Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in de Verenigde Staten

CERF publication "10 years of saving lives together"

mp quote_0