2016_Richtinggevend kader voor de multilaterale samenwerking

Multilaterale samenwerking is met de huidige mondiale uitdagingen meer aan de orde dan ooit.  Internationale publieke goederen staan onder druk. Hieraan verhelpen vraagt een gecoördineerde aanpak, bindende afspraken en internationale financiering. 

De noden in de wereld vragen een actieve opstelling van Vlaanderen: vanuit solidariteit voluit inzetten op samenwerking met internationale organisaties. De belangen van de wereldgemeenschap en de Vlaamse beleidsdoelstellingen hangen daarbij nauw met elkaar samen. Vlaanderen streeft multilaterale samenwerking na ter behartiging van gemeenschappelijke doeleinden in een context van duurzame ontwikkeling en rechtvaardigheid voor iedereen.

Onderstaand richtinggevend kader wil een goede verbinding vormen tussen de wereldwijde problemen, internationale doelstellingen en de Vlaamse beleidsvoering.

pdf bestand20160115_Richtinggevend kader voor de multilaterale samenwerking (293 kB)

 

richtinggevend kader multilaterale samenwerking 2016