2017 - strategienota Nederland

Op 7 juli keurde de Vlaamse Regering de nieuwe strategienota Vlaanderen – Nederland goed. De doelstellingen voor de Vlaams-Nederlandse samenwerking voor de komende jaren liggen in het versterken van de gemeenschappelijke logistieke, economische en culturele ruimte. 

De geostrategische ligging van de Lage landen brengt een aantal troeven met zich mee. Denk maar aan het enorme potentieel van het havengebied dat zich uitstrekt van Oostende tot Amsterdam. Maar ook aan het kruispunt tussen Noordelijk en Zuidelijk Europa, tussen de Angelsaksische en de Germaanse wereld.  Om deze geostrategische gemeenschappelijkheid ten volle uit te buiten, mikt Vlaanderen op de verdere uitgroei van de Lage Landen tot een gemeenschappelijke logistieke ruimte.

Dit sluit naadloos aan bij de tweede doelstelling: de uitgroei van de Lage Landen tot een economische ruimte. Door het maximaal benutten van de mogelijkheden tot schaalvergroting en strategische samenwerking, kunnen de Lage Landen hun internationale concurrentiekracht versterken.

Economische doelstellingen spelen ook in de derde strategische doelstelling - het opentrekken van de Lage Landen tot een culturele ruimte.  Onze taal speelt hierbij een centrale rol. De uitbouw van een gemeenschappelijke culturele ruimte versterkt de positie van het Nederlands, verrijkt het samenspel van onze cultuurdragers, en geeft ons op termijn een grotere en meer veerkrachtige publieke ruimte.

Om dat alles te bewerkstelligen, is een versterkte vorm van internationale samenwerking nodig. Maar evengoed zal er gebruik gemaakt worden van de samenwerkingsmogelijkheden op andere beleidsniveaus zoals de Benelux en de Europese Unie.

pdf bestand2017 Strategienota Nederland (4.56 MB)

Stategienota Nederland 2017 cover