2017 - Visienota voor brexit onderhandelingen

Om te kunnen wegen op de onderhandelingen heeft de Vlaamse overheid haar prioriteiten voor de verschillende fases van de onderhandelingen geïdentificeerd in een visienota. Deze nota kan u hier vinden. Vlaanderen pleit consequent voor een handelsvriendelijke brexit en het sluiten van een omvattend en diepgaand handelsakkoord. Dit akkoord over de toekomstige relaties moet ook laagdrempelige samenwerking op vlak van andere domeinen toelaten zoals visserij, transport, energie, milieu, veiligheid, onderzoek en onderwijs. Het bewaren van een gelijk speelveld en billijke financiële bijdragen is daarbij onontbeerlijk.

Daarenboven mag het resultaat van de brexit-onderhandelingen de waarde van volwaardig EU-lidmaatschap niet ondermijnen. Er moet een verschil blijven bestaan tussen een EU-lidstaat en een niet EU-lidstaat. 

Om deze verschillende uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, heeft de Vlaamse Overheid verschillende beleidsprioriteiten -en doelen vastgelegd.

pdf bestandBrexit: Vlaamse Belangen en Prioriteiten 2017 (792 kB)

Brexit: Vlaamse belangen en prioriteiten 2017