Aanpassing interpretatierichtlijn over de toepassing van de catch-all van het Wapenhandeldecreet

In het kader van de optimalisatie van het Wapenhandeldecreet werd nagegaan in hoeverre nuancering noodzakelijk was van de toepassingsmodaliteiten van de administratieve interpretatierichtlijn over de toepassing van de catch-all bepaling van het Wapenhandeldecreet.

Deze evaluatie heeft geleid tot een aantal verduidelijkingen in de secties “toelichting bij gebruikte begrippen” en “bijkomende overwegingen” van de richtlijn.

In de sectie “toelichting bij gebruikte begrippen” werden het criterium “als middel tot geweldpleging ingezet kunnen worden in een gewapend conflict of een soortgelijke situatie van geweld” en de noties “gewapend conflict”,  “soortgelijke situatie van geweld” en “ingebouwd worden en functioneel zijn” verder verduidelijkt.

In de sectie “bijkomende overwegingen” werden de overwegingen omtrent de eenvoudige verkrijgbaarheid en het overheersend civiele gebruik van de betreffende goederen aangevuld.

De wijzigingen werden in de richtlijn zelf aangeduid aan de hand van grijze tekst en voorzien van de nodige duiding. U vindt de pdf bestandInterpretatierichtlijn Catch-all (204 kB) op de pagina “Militaire goederen”.