Aanvraag vrijgavebrief

Elektronisch aanvraagformulier

De vrijgavebrief kan elektronisch worden aangevraagd via ons Digitaal Loket
De elektronische aanvraag voorziet in de mogelijkheid om verklarende documenten mee op te laden bij het indienen. Het is evenwel niet de bedoeling dat in het aanvraagformulier loutere verwijzingen naar toegevoegde documenten worden opgenomen. Dergelijke aanvragen worden onontvankelijk verklaard en zullen opnieuw moeten worden ingediend.
De informatie en beschrijvingen worden bij voorkeur in het Nederlands opgegeven met uitzondering van terminologie die courant in het Engels wordt gebruikt.

Verplichte bijlagen

Bij uw aanvraag voor een vrijgavebrief moet u steeds een pro forma factuur en voldoende technische informatie over de dual use goederen opladen. Zonder deze informatie is uw aanvraag onontvankelijk. Indien u zelf reeds informatie heeft die u ertoe heeft aangezet de vrijgavebrief aan te vragen, dient u deze uiteraard ook mee te delen aan onze dienst.

Versturen vrijgavebrief

Eens de vrijgavebrief finaal is toegekend, wordt deze digitaal bezorgd op het door ons gekende e-mailadres van de contactpersoon van uw bedrijf.