Akkoord inzake luchtvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Mali

Korte inhoud: Bilaterale luchtvaartakkoorden omvatten de beginselen van de opsomming van de uitgewisselde vrijheden, de aanwijzing van de luchtvervoerders, de capaciteit van de ingezette vervoersmiddelen, de reiswegen en landingspunten, de tarievenregeling en de beveiliging van de vluchten.

Ondertekening: 29/08/2017

Bekrachtiging en afkondiging: 18/06/2021

Publicatie decreet in Staatsblad: 14/07/2021

pdf bestand1189_Ondertekende akte in het Frans.pdf (2.34 MB)

pdf bestand1189_Nederlandse vertaling.pdf (204 kB)

pdf bestand1189_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (227 kB)

pdf bestand1189_Decreet.pdf (562 kB)