Akkoord over het wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Georgië

Korte inhoud: Dit type overeenkomst regelt het vervoer over de weg van personen en goederen tussen beide landen, in transito over elkaars grondgebied en naar of vanuit derde landen.

Ondertekening: 19/03/2002

Bekrachtiging en afkondiging: 25/04/2014

Publicatie decreet in Staatsblad: 19/08/2014

pdf bestand953_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (550 kB)

pdf bestand953_Ondertekende akte in het Engels.pdf (294 kB)

pdf bestand953_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (282 kB)

pdf bestand953_Gezamenlijk advies van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen en de Mobiliteitsraad van Vlaanderen.pdf (190 kB)

pdf bestand953_Advies Raad van State.pdf (155 kB)

pdf bestand953_Decreet.pdf (37 kB)