Akkoord tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van Maleisië betreffende de aanmoediging en de wederzijdse bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 22/11/1979

Publicatie tekst in Staatsblad: 30/03/1982

Internationale ratificatie: 08/02/1982

Inwerkingtreding: 08/02/1982

pdf bestand280_Vertaling van de akte in het Nederlands.pdf (940 kB)

pdf bestand280_Agreement in English.pdf (91 kB)