Akkoord tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Malta inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 05/03/1987

Publicatie tekst in Staatsblad: 25/02/1997

Internationale ratificatie: 15/06/1993

Inwerkingtreding: 15/06/1993

pdf bestand580_Akte in het Nederlands en het Frans.pdf (655 kB)

pdf bestand580_Akte in het Nederlands, het Frans en het Engels.pdf (806 kB)

pdf bestand580_Agreement in English.pdf (257 kB)