Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Kazachstan over het internationaal wegvervoer

Korte inhoud: Verbeteren van de voorwaarden voor het vervoer van goederen en personen door gemeenschappelijke regels over alle vormen van wegvervoer.

Ondertekening: 05/12/2006

Bekrachtiging en afkondiging: 25/04/2014

Publicatie decreet in Staatsblad: 27/08/2014

Publicatie tekst in Staatsblad: 05/10/2016

Inwerkingtreding: 01/02/2016

pdf bestand1041_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (982 kB)

pdf bestand1041_Ondertekende akte in het Frans.pdf (447 kB)

pdf bestand1041_Ondertekende akte in het Engels.pdf (857 kB)

pdf bestand1041_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (278 kB)

pdf bestand1041_Gezamenlijk advies van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen en de Mobiliteitsraad van Vlaanderen.pdf (190 kB)

pdf bestand1041_Advies Raad van State.pdf (157 kB)

pdf bestand1041_Decreet.pdf (38 kB)