Albanië

Gedurende de periode van het communisme was Albanië afgesloten van de rest van de wereld. Na een woelige periode in het begin van de jaren negentig zocht het land aansluiting bij de rest van Europa. Het is inmiddels lid van de Raad van Europa, en in 2014 kende de Europese Unie het de status van kandidaat-lidstaat toe, waardoor het ook een beroep kan doen op pre-toetredingssteun. In het kader van de aandacht van het buitenlands beleid voor de Westelijke Balkan kwamen ook een aantal Vlaamse acties op regioniveau ten goede aan het land.