Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Polen en de Baltische Staten

Thomas Castrel, Diplomatiek Vertegenwoordiger van Vlaanderen in Polen en de Baltische Staten
Dom Dochodowy
Al. Ujazdowskie 51
00-536 Warschau
Polen
48 22 584 73 43
48 22 584 73 44
Thomas Castrel