Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds

Korte inhoud: Een associatieovereenkomst is het meest verregaande type van overeenkomst die de EU kan sluiten met een staat of een regio. De EU stelt een dergelijke overeenkomst voor aan partners waarmee zij haar goede betrekkingen wil verruimen op basis van wederzijds vertrouwen en algemene waarden en principes.

Ondertekening: 27/06/2014

Bekrachtiging en afkondiging: 26/06/2016

Publicatie decreet in Staatsblad: 22/07/2015

Internationale ratificatie: 01/02/2016

Inwerkingtreding: 01/07/2016

pdf bestand1098_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (10.6 MB)

pdf bestand1098_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (269 kB)

pdf bestand1098_Advies Raad van State.pdf (187 kB)

pdf bestand1098_Decreet.pdf (34 kB)