Avenant tot wijziging van het DBV tussen België en Spanje en van het protocol, zoals gewijzigd door de avenanten van 2000 en 2009

Korte inhoud: Vermijden van dubbele belastingen en implementatie van de aanbevelingen van de OESO in de strijd tegen de belastingparadijzen en de schadelijke belastingpraktijken

Ondertekening: 15/04/2014

Bekrachtiging en afkondiging: 03/06/2016

Publicatie decreet in Staatsblad: 07/07/2016

Publicatie tekst in Staatsblad: 29/08/2018

Inwerkingtreding: 24/07/2018

pdf bestand1090_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (104 kB)

pdf bestand1090_Overeenkomst van 1995 in het Nederlands.pdf (160 kB)

pdf bestand1090_Avenant van 2000 in het Nederlands.pdf (25 kB)

pdf bestand1090_Avenant van 2009 in het Nederlands.pdf (111 kB)

pdf bestand1090_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (232 kB)

pdf bestand1090_Advies van de Raad van State.pdf (158 kB)

pdf bestand1090_Decreet.pdf (107 kB)