Bezoek aan Israël in teken van innovatie

  • 7 mei 2018

Op 6 en 7 mei bracht Minister-President Geert Bourgeois een bezoek aan Israël. Dat bezoek stond vooral in het teken van economie en innovatie. Israël besteedt momenteel 4,2% van zijn BNP aan onderzoek en ontwikkeling, en staat daarmee aan de wereldtop. Vlaanderen scoort met 2,69% (2017) beter dan het EU-gemiddelde, en is goed op weg om de Europese 3% norm te halen tegen 2020.

Minister-President Bourgeois bezocht de Israël Innovation Authority – dat de O&O-inspanningen van de private sector ondersteunt – en Start up Nation – dat de geboorte en ontwikkeling van nieuwe start ups stimuleert in de hoogtechnologische sector. Tijdens het bezoek aan het Jerusalem Venture Partners (JVP) werd besproken hoe en op welke domeinen samenwerking tussen Vlaamse en Israëlische innovatieve spelers tot stand kan worden gebracht.

Op 7 mei werd de Minister-President in de Knesset ontvangen en rondgeleid door Michael Oren, de Israëlische staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. Tijdens hun gesprek verduidelijkte die vooral de positie van de Israëlische regering over het nucleair akkoord met Iran, het vredesproces met de Palestijnen, en de relaties met andere Arabische buurlanden – in het licht van de toenemende militaire machtsontplooiing van Iran in de regio.

Tijdens zijn verblijf in Israël bracht de Minister-President ook een bezoek aan het Yad Vashem, het internationaal herdenkingscentrum voor de Holocaust.