Bijdrage aan het Eurasia competitiviteitsprogramma

Project: Bijdrage aan het Eurasia competitiviteitsprogramma

Begunstigde:  Oeso   

Start : januari 2016  

Het Eurasia competitiviteitsprogramma van OESO bestaat uit twee initiatieven: 1) het Initiatief voor Oost-Europa en de Zuidelijke Kaukasus (Armenië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Georgia, Moldova en Oekraïne) en 2) het Initiatief voor Centraal-Azië (Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolië, Tajikistan, Turkmenistan en Oezbekistan).

Het programma heeft als doel om in bovenvermelde landen een beleid te ontwikkelen en te implementeren dat competitiviteit stimuleert. Dit gebeurt door eerst de oorzaken van het competitiviteitsgebrek te onderzoeken en door vervolgens de landen aan te zetten om een aangepast beleid, in lijn met de legale instrumenten en de beleidsstandaarden van de OESO, te implementeren. Om dit proces te faciliteren legt het programma de focus op capaciteitsopbouw. Ook bestaat er een systeem van peerreviews, waarbinnen goede praktijken worden uitgewisseld en vooruitgang wordt opgevolgd op gebied van doorgevoerde hervormingen.

De Vlaamse bijdrage wordt ingezet in Oekraïne. In Oekraïne wordt er specifiek gewerkt rond de ontwikkeling en implementatie van een institutioneel kader dat beantwoordt aan de actuele noden in Oekraïne.

Een bijdrage aan het Eurasia competititiviteitsprogramma geeft concrete invulling aan doelstelling 1.3 van de beleidsnota die vermeldt dat Vlaanderen gericht aanwezig is in multilaterale organisaties en die multilaterale organisaties naar voor schuift als middel om in te kunnen spelen op ‘actuele situaties’. Samenwerking met de OESO wordt specifiek vermeld in deze passage van de beleidsnota. 

Op dit moment wordt er vanuit het beleidsveld buitenlands beleid echter geen financiering meer gegeven aan de OESO wat de positie van Vlaanderen binnen de organisatie verzwakt.

De Europese politiek t.a.v. Oekraïne is er één van economische ondersteuning, vrijmaking van handel, ondersteuning en aanmoediging van hervormingen (op het vlak van wetgeving). Een bijdrage aan het Eurasia competititiviteits-programma sluit hier perfect bij aan. De EU is ook één van de grote donoren van dit project. 

Vlaanderen draagt door deze bijdrage bij aan de implementatie van SDG 16 ‘Vreedzame en inclusieve samenlevingen’, die het belang van effectieve, verantwoording verschuldigde en inclusieve instanties benadrukt.