Brazilië

Brazilië is in alle opzichten een continent. Het kent verschillende tijdzones en klimaatgordels, en is de grootste economie van Latijns-Amerika (en de zesde in de wereld). Voor Vlaanderen is Brazilië vooral op economisch- en handelsvlak erg belangrijk. Vlaamse havenmissies en handelszendingen gaan regelmatig de Braziliaanse kant uit. De Vlaams-Braziliaanse handelscijfers gaan gestaag en sinds lang in stijgende lijn.  Politiek gezien eist Brazilië steeds nadrukkelijker een belangrijkere plaats op het wereldtoneel. Vlaanderen kan er zijn voordeel mee doen door de bilaterale relaties met Brazilië te versterken en te intensiveren.

Cultureel is Brazilië toonaangevend in de Lusofone (Portugeessprekende) wereld met zijn muziek, literatuur, poëzie en kunst. Het land telt een erg diverse bevolking waarvan de voorouders uit alle wereldwindstreken kwamen (Japan, Europa, Afrika….) Het heeft ook een belangrijke inheemse bevolking. Het Amazone-woud, het Carnaval van Rio en de architectuur van Oscar Niedermayer spreken universeel tot de verbeelding.