Brede economische en handelsovereenkomst (CETA) tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds

Korte inhoud: De brede en Economische Handelsovereenkomst (in het Engels: "Comprehensive Economic and Trade Agreement", afgekort CETA) is een vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en Canada. Het akkoord is erop gericht om Canadese en Europese bedrijven meer en betere kansen te geven in respectievelijk de Canadese en Europese interne markt. Tegelijk moet dit akkoord de werkgelegenheid in Europa ondersteunen. 

Ondertekening: 30/10/2016

Bekrachtiging en afkondiging: 29/06/2018

Publicatie decreet in Staatsblad: 27/07/2018

pdf bestand1174_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (6.63 MB)

pdf bestand1174_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (232 kB)

pdf bestand1174_Adives SERV.pdf (240 kB)

pdf bestand1174_Advies Raad van State.pdf (238 kB)

pdf bestand1174_Verslag hoorzitting Vlaams Parlement.pdf (414 kB)

pdf bestand1174_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (353 kB)

pdf bestand1174_Decreet.pdf (220 kB)