Canada

Canada speelde een belangrijke rol in de bevrijding van ons land tijdens Eerste en Tweede Wereldoorlog. Een belangrijke focus van de Vlaamse relaties met het land ligt dan ook op de herdenking van de gesneuvelde Canadese soldaten. Het Canadese toerisme naar Vlaanderen en meer specifiek naar de Westhoek (Ieper), is daarom ook van belang.

De relaties tussen Vlaanderen en Canada focussen zich ook op maritiem transport en academische samenwerking. De Vlaamse havens werken samen met de havens in Canada en de Vlaamse universiteiten wisselen studenten en onderzoekers uit.

Canada is bovendien lid van de belangrijkste internationale organisaties zoals de Verenigde Naties, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, de G-7 en Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. De Vlaamse Regering heeft er belang bij om de politieke ontwikkelingen in Canada op te volgen.  Ook vanuit economisch oogpunt is Canada een belangrijke handelspartner. Het Europees vrijhandels-en investeringsverdrag met Canada moet deze verder verdiepen.