CETA

Het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) is een voorgesteld vrijhandelsakkoord tussen Canada en de Europese Unie. De onderhandelingen voor dit verdrag werden in 2009 gestart en in de zomer 2014 afgerond. Het verdrag werd op de Europees-Canadese top van 26 september 2014 in Ottawa opgesteld en goedgekeurd door het Europees Parlement in Straatsburg op 15 februari 2017.

Het verdrag werd reeds op 30 oktober 2016 ondertekend, maar Wallonië en Brussel weigerden het goed te keuren. Uiteindelijk werd de omstreden procedure voorlopig uit het akkoord gehaald. Vlaanderen gaf wel meteen de goedkeuring (16 september 2016). Nu het Europees Parlement het akkoord heeft goedgekeurd, zal het voorlopig in werking treden, tot alle nationale en regionale parlementen van de EU-lidstaten het akkoord formeel geratificeerd hebben. Naar verwachting zal dat nog een aantal jaren in beslag nemen.

Op 28 september 2016 vond er een informatievergadering rond het vrijhandelsakkoord EU-Canada (CETA) en de Vlaamse prioriteiten plaats in Brussel, georganiseerd door het Departement Buitenlandse Zaken van de Vlaamse Overheid en Vleva.

 

Meer uitleg door Kevin Verbelen (Beleidsmedewerker Internationaal Ondernemen): 

Government of Flanders provides full powers to sign CETA

CETA: new standard for trade negociations?

CETA vlag EU Canada