Compliance richtlijnen voor kennisinstellingen

Ook de export of overdracht van technologie of kennis kan vergunningsplichtig zijn volgens de dual use verordening 428/2009. De presentatie hiernaast is er op gericht om voorbeelden te geven van mogelijke technologieën die vergunningsplichtig zijn. Deze presentatie is er enerzijds voor bedrijven die bepaalde technologie of kennis willen exporteren naar filialen of klanten buiten de EU. Anderzijds is deze presentatie voor kennisinstellingen zoals universiteiten en hoge scholen die meer toegepast onderzoeksprojecten wil opstarten of kennis delen met bedrijven of andere kennisinstellingen buiten de EU.

In 2017 bracht de dienst Controle Strategische Goederen een gids uit voor als hulp voor kenninstelingen om controlemaatregelen voor de handel in dual-use items (goederen, software, technologie en/of kennis) correct toe te passen op de relevante onderzoeks- en onderwijsgerelateerde activiteiten. Het gaat hierbij in de eerste plaats om internationale samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven in het kader van internationale onderzoeks- en onderwijsuitwisseling, publicaties, deelname aan buitenlandse conferenties, online studieprogramma’s, enzovoort die betrekking hebben op dual-use items.

Bovendien is er samengewerkt met de Vlaamse Interuniversitaire Raad in het kader van de eigen brochure over de controle op de handel in dual-use goederen.

Momenteel werkt de Europese Commissie ook aan specifieke ICP richtlijnen voor academisch onderzoek en technologieoverdracht. De dCSG is nauw betrokken bij dit proces.