Digitaal Loket dCSG

Via het Digitaal Loket kunt u uw aanvragen voor vergunningen altijd en vertrouwd indienen bij de dienst Controle Strategische Goederen. U hebt hier eveneens een overzicht van alle afgeleverde documenten en lopende aanvragen. Dankzij het Digitaal Loket kunt u onze dienst ook rechtstreeks contacteren via de berichtenmodule. Naast het aanvragen van vergunningen is het ook mogelijk om via het Digitaal loket te rapporteren over het gebruik van de vergunningen. Treedt u op als vertegenwoordiger voor een buitenlands bedrijf, dan is het momenteel nog niet mogelijk om uw aanvraag te doen via het digitaal loket. U dient dan nog een aanvraag op papier te doen.

Om in naam van een organisatie (onderneming, instituut, instelling,...) een aanvraag te kunnen doen, dient u als medewerker eerst enkele stappen te doorlopen. Alle informatie hierover vindt u in onze pdf bestandHandleiding Rechtenbeheer dCSG (18.64 MB).

Om particulier een aanvraag te doen, kan u simpelweg inloggen met een eID kaartlezer.

HANDLEIDING RECHTENBEHEER

De pdf bestandHandleiding Rechtenbeheer dCSG (18.64 MB) legt uit hoe u rechten kan toekennen aan gebruikers.

RECHTENBEHEER

Om toegang te krijgen tot het Digitaal Loket moet u twee stappen doorlopen: 

  1. identiteitscontrole via het Toegangsbeheer van de Vlaamse overheid (ACM – Access Control Management)
  2. over de juiste gebruikersrechten beschikken. Het beheer van die rechten gebeurt via het Gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid (IDM – Identity Management). 
  • Indien je niet over de juiste rechten beschikt, neem dan contact op met de toegangsbeheerder binnen uw organisatie.
  • Indien er nog geen toegangsbeheerder is binnen de organisatie, volg dan stap 1 en 2 van "aanmelden als ondernemer"
  • Een toegangsbeheerder kan medewerkers koppelen aan de organisatie. Bekijk hiervoor de video's en handleiding "Praktische info voor lokale beheerders". De koppeling gebeurt aan de hand van het rijksregisternummer van de medewerker. Voor buitenlandse medewerkers kan u gebruik maken van het bis-nummer.
  • Eens gekoppeld aan de organisatie, kan je de rechten toekennen om toegang te krijgen tot een bepaalde applicatie. Voor het toekennen van de rechten tot het Digitaal loket volgt u de handleiding "Rechtenbeheer Digitaal loket"

RAPPORTERING

info

Het verkrijgen van een vergunning vereist dat u rapporteert over het gebruik van de vergunning. Het rapporteren kan op 2 manieren gebeuren. Enerzijds kan u handmatig regels toevoegen per zending dat u hebt gedaan met de vergunning. Dit is aan te raden als u slechts over enkele zendingen moet rapporteren. Anderzijds kan u ook gebruik maken van ons excel sjabloon dat u invult en oplaad in het systeem. Dit is aan te raden wanneer u over veel verschillende zendingen moet rapporteren.

Hebt u tijdens de periode waarvoor u wilt rapporteren geen enkele zending gedaan dan kan u een nihil rapportering doen. Als de vergunning volledig is opgebruikt, dit wil zeggen u hebt al de goederen in waarde of hoeveelheid die op de vergunning staan ingevoerd, uitgevoerd of overgebracht, dan kan u dit aanduiden door op "volledig afgeschreven" ja te antwoorden. Let op! sommige vergunningen zoals uniale of sommige globale vergunningen zijn onbeperkt in waarde en hoeveelheid. Deze kunnen dus niet volledig afgeschreven zijn. 

Hieronder vindt u het sjabloon dat u dient in te vullen en op te laden via het Digitaal Loket. Let wel, u mag de eerste twee lijnen in het sjabloon niet wijzigen anders blokkeert de upload. Enkele kolommen zoals "controlelijstnummer" en "eenheid" zijn voorgedefinieerd, hier selecteert u de juiste informatie uit de keuzelijst. Zorg ook dat u steeds de laatste versie van het sjabloon gebruikt. Deze laatste nieuwe versie vindt u steeds hieronder.


xlsx bestandSjabloon rapporteringslijnen dual use & militair (171 kB)
xlsx bestandSjabloon rapporteringslijnen civiele vuurwapens (172 kB)

 

HANDLEIDING

Depdf bestandHandleiding Digitaal Loket - dCSG (2.23 MB) legt uit hoe u moet aanmelden, aanvragen aanmaken, indienen en bewerken. Handleiding_E_loket cover