Duurzame ontwikkeling

Een einde maken aan extreme armoede, de aarde beschermen, zorgen voor inclusieve en vredevolle samenlevingen en eerlijke welvaart voor iedereen. Dat is de kernboodschap van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties. De Vlaamse overheid werkt mee aan het tot stand brengen van de zeventien doelstellingen en gebruikt ze als leidraad voor haar internationale werking.