Landbouw

SDG1 Geen armoede
SDG2 Geen honger
SDG5 Gendergelijkheid

Voor de meerderheid van de Afrikaanse bevolking zijn de opbrengsten uit de landbouw nog steeds de belangrijkste bron van inkomsten en levensonderhoud. De landbouw voorziet gezinnen niet alleen van voedsel maar voorziet ook inkomsten door de vermarkting van gewassen. Niet alleen in Vlaanderen maar ook in Afrika neemt het bewustzijn toe om in te zetten op duurzame landbouwproductie en gezonde voeding.

In Malawi ondersteunt Vlaanderen de voorlichtingsdiensten die de landbouwers adviseren over hoe ze hun productie kunnen verhogen. Daarnaast geven deze diensten ook advies over de productie van verschillende gewassen die bestand zijn tegen de regelmatig terugkerende droogtes en over vermarkting.  Samen met andere ontwikkelingspartners financiert Vlaanderen initiatieven van het ministerie van Landbouw, multilaterale organisaties, niet-gouvernmentele actoren en landbouwersorganisaties. Het geeft extra impulsen voor vernieuwende initiatieven in de landbouw die rekening houden met de gevolgen van de klimaatopwarming. Vrouwen verrichten het grootste deel van de arbeid in de landbouw, maar hebben nog altijd onvoldoende toegang tot landbouwadvies en productiemiddelen. Ook hier wil Vlaanderen samen met haar partners verandering in brengen.