ODA

De beleidskeuzes van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking - met ondermeer de concentratie op een beperkt aantal sectoren en landen in Zuidelijk Afrika - zijn zichtbaar in de reële uitgaven. Deze Vlaamse uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking (ODA) kunt u op twee manieren raadplegen:

  • Op meta niveau:

ODA RAPPORT toont waar de middelen globaal zijn ingezet, via welke kanalen en binnen welke sectoren. Deze grafieken zijn interactief: geselecteerde datareeksen in één grafiek, lichten ook op in alle andere grafieken. Het is aangewezen dit dashboard op volledige schermweergave te bekijken (klik op pijl rechtsonder aan) .

  • Op micro niveau:

ODA-DATABANK ontsluit alle gefinancierde projecten en programma’s. Gebruikers kunnen de data filteren volgens verschillende parameters. Projectfiches bevatten gedetailleerde informatie over doelstellingen, begunstigden, sectoren, financiering, projectdocumenten,… Het is ook mogelijk om deze data te downloaden als een gegevensblad.

 

ODA RAPPORT 2021
ODA DATABANK : PROJECTEN
ODA AWESOMETABEL

Een uitgave is ODA als ze aan volgende criteria voldoet:

  • Official - de besteding is afkomstig uit overheidsgelden 
  • Development - economische en sociale ontwikkeling is de hoofddoelstelling.
  • Assistance - het is hulp (bv. geen commerciële transactie aan marktvoorwaarden).
  • De hulp gaat naar een land (of groep landen) of internationale instelling op de DAC-lijst.