Waardig werk

SDG1 Geen armoede
SDG5 Gendergelijkheid
SDG8 eerlijk werk en ecnomische groei

Waardig werk, met inbegrip van sociale dialoog, staat centraal in de Vlaamse duurzame ontwikkelingsagenda. Waardige werk is immers een effectief middel tegen armoede. Om dit te bevorderen, werkt de Vlaamse Regering zeer nauw samen met de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).

De structurele samenwerking met de IAO wordt vorm gegeven door het samenwerkingsakkoord en het Vlaams trustfonds bij de IAO. Met de middelen van dit trustfonds worden IAO-projecten gefinancierd. Die zetten in op de bevordering van waardig werk in de partnerlanden van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking, maar ook wereldwijd door ondersteuning van overkoepelende projecten.

Ook in het samenwerkingsprogramma met Zuid-Afrika is waardig werk een kernthema. Dit programma erkent de rol van sociale ondernemingen, kmo’s en innovatie in het aanzwengelen van de sociaaleconomische groei van het land. Vlaanderen werkt hiervoor samen met een veelheid aan actoren, zowel overheid als academici en middenveld.

Microfinanciering

Sinds 2006 ondersteunt Vlaanderen microfinanciering in het Zuiden met als doel ondernemerschap en tewerkstelling te stimuleren. De Vlaamse Regering kan daartoe overheidswaarborgen verlenen aan Vlaamse ontwikkelingsfondsen alsook participaties nemen in internationale investeringsfondsen actief op het vlak van microfinanciering.

Alterfin

Incofin