Economische opportuniteiten door opheffing sancties Iran

  • 19 januari 2016

De Vlaamse export naar, de import van en de doorvoer via Iran is versoepeld. Dit kondigde de dienst Controle Strategische Goederen op 19 januari aan nadat enkele dagen voordien het einde van de internationale economische sancties tegen Iran werd bekendgemaakt. Zeker niet alle beperkende maatregelen zijn opgeheven. Zo blijft de vergunningsplicht voor dual-use goederen van kracht, net als het embargo voor militaire goederen.

Minister-president Bourgeois hoopt alvast dat de opheffing van de sancties de toegang voor de Vlaamse ondernemingen tot de Iraanse markt zal vergroten. “Iran is een land met een enorm potentieel in het Midden-Oosten. Voor onze Vlaamse havens en ondernemingen - in onder andere de maritieme sector - kan de opening van de Iraanse markt nieuwe opportuniteiten betekenen", aldus Bourgeois.

Flanders Investment and Trade heropent zijn vertegenwoordiging in Teheran. In een interview met het Journaal laat Vlaams Economisch Vertegenwoordiger Kris Put in Teheran, zich hoopvol uit over de opportuniteiten voor de  Vlaamse bedrijven in Iran. 


Bekijk het interview met Kris Put in het VRT Journaal 

Dienst Controle Strategische Goederen