Economische partnerschapsovereenkomst tussen de Cariforum-staten, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds

Korte inhoud: De voornaamste doelstelling die de EU via de EPA’s wenst te bereiken, is de integratie van de ontwikkelingslanden in de mondiale economie en het internationale handelsstelsel.

Ondertekening: 15/10/2008

Bekrachtiging en afkondiging: 16/07/2010

Publicatie decreet in Staatsblad: 06/08/2010

Internationale ratificatie: 30/04/2014

zip bestand809_Agreement in English.zip (7.98 MB)

pdf bestand809_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (684 kB)

pdf bestand809_Advies van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen.pdf (174 kB)

pdf bestand809_Advies van de Raad van State.pdf (424 kB)

pdf bestand809_Verslag hoorzitting Commissie Vlaams Parlement.pdf (402 kB)

pdf bestand809_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (288 kB)

pdf bestand809_Decreet.pdf (82 kB)

pdf bestand809_Resolutie Vlaams Parlement.pdf (603 kB)