Horizontale beleidsthema's

In het meerjarig financieel kader (MFK) worden de jaarlijkse maxima (de "plafonds") vastgelegd voor de uitgaven van de EU op verschillende beleidsterreinen (de "rubrieken") gedurende een periode van ten minste 5 jaar. Het huidige MFK bestrijkt een periode van zeven jaar, van 2014 tot en met 2020. 

Met het cohesiebeleid wil Europa de welvaartsverschillen tussen regio's en lidstaten verkleinen en de ontwikkeling van de hele EU op lange termijn stimuleren via investeringen uit de zogenaamde structuurfondsen. De structuurfondsen richten zich vooral op steun voor ondernemingen en innovatie (vooral onderzoek), transportinfrastructuur (wegen en spoorwegen, maar ook havens), menselijk kapitaal (werkgelegenheid, opleiding) en milieu (waterzuivering). De grote meerderheid van die middelen (meer dan 80%) gaat naar de minder welvarende regio’s en lidstaten van de EU.

De EU is exclusief bevoegd voor het Gemeenschappelijk Handelsbeleid (GHB). Ter uitvoering van dit beleid neemt de Europese Commissie deel aan de onderhandelingen over de multilaterale handelsliberalisering binnen de Wereldhandelsorganisatie, en onderhandelt ze bilaterale vrijhandelsakkoorden met belangrijke markten buiten de EU.