Organiseren van de Vlaamse vertegenwoordiging in de Europese instellingen

Vlaanderen heeft een eigen Diplomatieke Vertegenwoordiging binnen de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU (DV EU). De vertegenwoordiging telt een reeks attachés vanuit de verschillende Vlaamse beleidsdomeinen en wordt geleid door een Diplomatiek Vertegenwoordiger van Vlaanderen.

Iedere attaché staat in voor de opvolging van het Europees beleid binnen zijn of haar vakdomein. Zij nemen deel aan de werkgroepen van de Raad, rapporteren over de jongste Europese ontwikkelingen en staan Vlaamse ministers bij in de Raad. In de verschillende werkgroepen die de Raden van Ministers voorbereiden, treden Vlaamse attachés ook op als woordvoerder voor België.

De attachés onderhouden contacten met de Europese instellingen en met vertegenwoordigingen van andere lidstaten en regio’s, gericht op een optimale Vlaamse belangenbehartiging. De DV EU staat in dagelijks contact met de Vlaamse ministers, hun kabinetten en de Vlaamse administratie. Zij werkt ook samen met het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (vleva), dat zich voornamelijk richt op het betrekken van het Vlaamse middenveld en lokale overheden bij de Europese actualiteit.  

Diplomatieke Vertegenwoordiging van Vlaanderen bij de Europese Unie