EUNIC

EUNIC of European Union National Institutes for Culture is een netwerk van Europese nationale instellingen van cultuur en nationale instellingen die zich bezighouden met culturele en aanverwante activiteiten buiten hun landsgrenzen. EUNIC verenigt organisaties uit alle 28 EU-lidstaten en verenigt hen in haar wereldwijde netwerk van clusters. Door de middelen en de expertise van haar leden te bundelen bevordert EUNIC de culturele dialoog en interactie zowel op Europees als internationaal niveau. EUNIC is pleitbezorger voor een sterke culturele component in de externe betrekkingen van de Europese Unie en is een erkende partner van de EU en haar stakeholders bij het definiëren en implementeren van Europees beleid inzake cultuur zowel binnen als buiten de EU.

Momenteel levert Vlaanderen de vice-voorzitter van EUNIC. Medio 2017 zal de leidend ambtenaar van het departement Buitenlandse Zaken gedurende 1 jaar het voorzitterschap van de EUNIC opnemen.

pdf bestand2016_Towards an EU strategy for international cultural relations (359 kB)