Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie wordt tot stand gebracht tussen de Europese Gemeenschap en hun lidstaten enerzijds, en Israël anderzijds

Korte inhoud: Een associatieovereenkomst is het meest verregaande type van overeenkomst die de EU kan sluiten met een staat of een regio. De EU stelt een dergelijke overeenkomst voor aan partners waarmee zij haar goede betrekkingen wil verruimen op basis van wederzijds vertrouwen en algemene waarden en principes.

Ondertekening: 20/11/1995

Bekrachtiging en ondertekening: 03/03/2000

Publicatie decreet in Staatsblad: 15/04/2000

Publicatie tekst in Staatsblad: 09/10/2001

Internationale ratificatie: 31/03/2000

Inwerkingtreding; 01/06/2000

pdf bestand159_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (3.6 MB)

pdf bestand159_Agreement in English.pdf (673 kB)

pdf bestand159_Protocol (n.a.v. de toetreding van de 10 tot de EU) in het Nederlands.pdf (5.18 MB)

pdf bestand159_Protocol (accession 10 to the EU) in the English.pdf (5.04 MB)

pdf bestand159_Protocol (n.a.v. de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU) in het Nederlands.pdf (113 kB)

pdf bestand159_Protocol (accession Bulgaria and Romania to the EU) in English.pdf (112 kB)

pdf bestand159_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (77 kB)

pdf bestand159_Advies van de Raad van State.pdf (84 kB)

pdf bestand159_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (58 kB)

pdf bestand159_Decreet.pdf (111 kB)

pdf bestand159_Resolutie Vlaams Parlement.pdf (68 kB)