Euromediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Regering van de Staat Israël, anderzijds

Korte inhoud: De overeenkomst kadert in het streven van de EU om een gemeenschappelijke luchtvaartruimte te creëren met zijn oostelijke en zuidelijke buurlanden. De overeenkomst heeft tot doel de respectieve markten geleidelijk open te stellen, gelijke voorwaarden te crëren voor luchtvaartmaatschappijen en de wetgeving van de partners in overeenstemming te brengen met de EU-wetgeving op gebieden zoals veiligheid, beveiliging, bescherming van passagiers, leefmilieu en luchtverkeersbeheer.

Ondertekening: 10/06/2013

Bekrachtiging en afkondiging: 22/04/2016

Publicatie decreet in Staatsblad: 19/05/2016

Publicatie tekst in Staatsblad: 02/02/2018

Toepassing voorlopig: 10/06/2013

pdf bestand1057_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (2.25 MB)

pdf bestand1057_Ondertekende akte in het Engels.pdf (2.14 MB)

pdf bestand1057_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (343 kB)

pdf bestand1057_Advies Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen.pdf (321 kB)

pdf bestand1057_Advies Raad van State.pdf (173 kB)

pdf bestand1057_Decreet.pdf (785 kB)