Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Democratische Volksrepubliek Algerije, anderzijds

Korte inhoud: Een associatieovereenkomst is het meest verregaande type van overeenkomst die de EU kan sluiten met een staat of een regio. De EU stelt een dergelijke overeenkomst voor aan partners waarmee zij haar goede betrekkingen wil verruimen op basis van wederzijds vertrouwen en algemene waarden en principes.

Ondertekening: 22/04/2002

Bekrachtiging en afkondiging: 05/12/2003

Publicatie decreet in Staatsblad: 21/01/2004

Publicatie tekst in Staatsblad: 14/01/2004

Internationale ratificatie: 29/12/2003

Inwerkingtreding: 01/09/2005

pdf bestand523_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (1.78 MB)

pdf bestand523_Agreement in English.pdf (1.28 MB)

pdf bestand523_Protocol (n.a.v. de toetreding van de 10 tot de EU) in het Nederlands.pdf (1.52 MB)

pdf bestand523_Protocol (as a result of the accession of the 10 to the EU) in English.pdf (1.53 MB)

pdf bestand523_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (284 kB)

pdf bestand523_Advies van de SERV.pdf (65 kB)

pdf bestand523_Advies van de MiNa-Raad.pdf (55 kB)

pdf bestand523_Advies van de VLOR.pdf (39 kB)

pdf bestand523_Advies van de Raad van State.pdf (52 kB)

pdf bestand523_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (271 kB)

pdf bestand523_Decreet.pdf (70 kB)