Europees verdrag inzake de bevordering van transnationaal langdurig vrijwilligerswerk voor jongeren

Korte inhoud: De Conventie richt zich op jongeren van 18 tot 25 die vrijwilligerswerk willen verrichten in het buitenland voor periodes van 3 tot 12 maanden. Deze tekst legt de grondslag voor een eigen juridisch statuut voor jonge vrijwilligers in Europa.

Ondertekening: 25/08/2004

pdf bestand704_Vertaling van de akte in het Nederlands.pdf (68 kB)

pdf bestand704_Agreement in English.pdf (132 kB)