Frankrijk

Als buurland is Frankrijk uiteraard een belangrijk doelland in het Vlaamse buitenlands beleid. We hechten veel belang aan het ondersteunen van toonmomenten voor ons erfgoed en de Vlaamse culturele sector. De Vlaamse universiteiten hebben een lange traditie van samenwerking met hun Franse tegenhangers. Ook vanuit economisch oogpunt is Frankrijk een van de belangrijkste Vlaamse handelspartners. In het onmiddellijke grensgebied (met de regio Hauts-de-France) zetten we in op het ondersteunen van de grensoverschrijdende samenwerking, waarbij we concrete problemen op het vlak van mobiliteit, ruimtelijke ordening of welzijn aanpakken. Vlaanderen heeft er ook alle belang bij om de politieke ontwikkelingen in deze belangrijke lidstaat van de Europese Unie, én permanent lid van de Veiligheidsraad, op de voet te volgen. Het is dan ook logisch dat Vlaanderen sterk inzet op Frankrijk, met een Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering, verschillende Vlaamse economische vertegenwoordigers en intense culturele, economische en politieke contacten.