Hoe werkt het?

Wie komt in aanmerking?

Kandidaten die:

  • een stage hebben bemachtigd bij een internationale organisatie (je hebt keuze uit deze lijst met organisaties)

  • jonger zijn dan 35 jaar op de startdatum van de stage

  • houder zijn van een diploma, behaald aan een instelling van secundair onderwijs of hoger onderwijs, gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap
    (je kan de lijst met opleidingen terugvinden onder "bijlage")

Hoe lang duurt de stage?

De stage duurt minstens 2 en maximum 6 maanden, en vindt plaats bij een multilaterale organisatie.

Krijg je tijdens jouw stageperiode een aanbod om deze te verlengen? Mooi zo! Maar hou er dan rekening mee dat de minimumduur van deze verlenging 2 maanden moet bedragen (en het maximum van 6 maanden niet mag overschrijden).

Wat is een multilaterale organisatie?

Een multilaterale organisatie wordt altijd opgericht op basis van een verdrag of een akkoord dat door de leden aanvaard en ondertekend wordt. Een multilaterale organisatie bezit rechtspersoonlijkheid, valt onder de regels van het internationaal recht en kan akkoorden afsluiten met staten of andere organisaties. Denk maar aan de Verenigde Naties, de Wereldhandelsorganisatie of de Europese Unie.

Niet alle multilaterale organisaties komen in aanmerking voor het Flanders Trainee Programme. De lijst met aanvaarde organisaties vind je hieronder terug (artikel 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van Stages bij multilaterale organisaties van 9 december 2016).

pdf bestandFTP Regelgeving (811 kB)