Procedures en formulieren

Aanvraagformulier

De aanvraag voor een subsidie gebeurt via dit aanvraagformulier, aangevuld met de vereiste bijlagen. Voor de uitbetaling van de eerste schijf moet het Departement in het bezit zijn van de bevestiging van het aanbod van de stage (zie document hieronder). Dit document moet door de multilaterale organisatie worden ingevuld en verstuurd naar stages.dkbuza@vlaanderen.be.

docx bestandAttestation regarding the intership offer.docx (77 kB)

Evaluatieformulieren

Voor de uitbetaling van het saldo moeten twee formulieren uiterlijk twee maanden na afloop van de stage elektronisch worden ingediend:

  1. het persoonlijke (online) evaluatieformulier (jouw persoonlijk identificatienummer werd meegestuurd met het ondertekende subsidiebesluit)

  2. het door je stagebegeleider ingevulde evaluatieformulier:docx bestandinvulformulier stagebegeleider.docx (77 kB)