Subsidievoorzieningen

Als je voldoet aan alle voorwaarden, dan kennen we forfaitaire subsidiebedragen toe voor gemaakte reis- en verblijfskosten op basis van de locatie van de stage.

Indien je stageplaats in Europa (d.i. alle lidstaten van de Raad van Europa, Wit-Rusland en Kosovo) gevestigd is, ontvang je een forfaitair bedrag van 200 euro voor je reiskosten. Indien de stageplaats buiten Europa ligt, ontvang je een bedrag van 500 euro. Indien je stageplaats in België is, dan krijg je geen subsidie voor reiskosten.

De subsidie voor de kosten van levensonderhoud bestaat uit forfaitaire bedragen. Deze maandbedragen worden jaarlijks vastgesteld per ministerieel besluit. De bedragen voor 2020

Opgepast!

De gemiddelde administratieve doorlooptijd van een subsidieaanvraag bedraagt 20 werkdagen. Afhankelijk van het aantal subsidieaanvragen dat we ontvangen, kan dit korter of langer duren.

Bovendien mag de subsidieaanvraag ten vroegste zes maanden voor de aanvang van de stage ingediend worden. Wordt de aanvraag ingediend na de start van de stage, dan kan er financiering voorzien worden voor de resterende periode van de stage als deze periode nog minstens twee volledige maanden omvat. Hou er wel rekening mee dat de effectieve uitbetaling van de subsidie gemiddeld anderhalve maand in beslag neemt.

De subsidie is niet te combineren met financiële ondersteuning van de organisatie; de stage moet onbezoldigd zijn.

Wanneer de stage vroegtijdig beëindigd wordt of indien blijkt dat niet aan de voorwaarden is voldaan kan de subsidie kan gedeeltelijk of volledig worden teruggevorderd.