Gemengde commissie Estland-Vlaanderen bevestigt nauwe banden

  • 29 januari 2012

Op 26 en 27 januari verwelkomde Tallinn de gemengde commissie tussen Vlaanderen en het Baltische Estland. Koen Verlaeckt, secretaris-generaal van het Departement internationaal Vlaanderen zat de Vlaamse delegatie voor. Beide delegaties maakten een evaluatie van het vorige werkprogramma en kwamen overeen een nieuw programma op te stellen voor de komende jaren.

Het voorbije werkprogramma kan een aantal interessante resultaten voorleggen, zoals de prachtige tentoonstelling van Ensor en De Bruycker in het Estse KUMU Art Museum en de tentoonstelling over Bosch en Bruegel in het Kadriorgmuseum, die ook bezocht werd door de delegatie. Estland en Vlaanderen wisselende ook expertise uit over milieu-educatie, en Flanders Investment & Trade organiseerde verschillende succesvolle zendingen.

Mevrouw Malle Talvet-Mustonen, directeur-generaal van het Estse minister van buitenlandse zaken, en dhr. Verlaeckt ondertekenden het nieuwe werkprogramma op 27 januari. Het identificeert een groot aantal samenwerkingspunten, gaande van opleidingen rond eGov, de handel in CO2-emissierechten en jobrecrutering, via havensamenwerking en overleg rond wegvervoer tot samenwerking tussen musea en de bescherming van cultureel erfgoed. Tot slot bezocht de Vlaamse delegatie ook het Estse Centre of Eastern Partnership, dat aan capaciteitsopbouw doet voor ambtenaren uit de buurlanden van de Europese Unie.

Estland en Vlaanderen onderhouden al jaren uitstekende bilaterale relaties. Dit werd ook benadrukt door de plechtige viering van 15 jaar ondertekening van het Vlaams-Estse samenwerkingsverdrag in september 2011. De bilaterale handel tussen Vlaanderen en de Baltische staat groeit ook al jaren, en bereikte 260 miljoen euro in 2010.