Vrijhandel

Procedures

Sinds het Verdrag van Lissabon is handel een exclusieve bevoegdheid van de Europese Unie. Dit betekent dat de Europese Commissie vrijhandelsakkoorden onderhandelt voor alle 28 Europese Lidstaten. De Europese Commissie kan onderhandelingen voorstellen, maar kan deze pas echt opstarten eens het een mandaat heeft gekregen van de Raad van de Europese Unie. Ook het Europees Parlement speelt een steeds actievere rol inzake vrijhandel. Het neemt resoluties aan en heeft ook haar goedkeuring te geven eens het akkoord ter ratificatie wordt voorgelegd.

Handelsbelemmeringen

In 2006 werd het Meldpunt Handelsbelemmeringen opgericht. Dit was het startpunt voor de stroomlijning en structurering van het wegwerken van handelsbelemmeringen die Vlaamse ondernemingen op extra-communautaire markten ondervinden. Flanders Investment & Trade (FIT) is het aanspreekpunt voor de bedrijven.